Andrzejki w Ośrodku Kultury w Chorkówce

W dniu 28 listopada 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce odbyła się Zabawa Andrzejkowa. Uczestnikami Balu Andrzejkowego były dzieci, które przybyły razem z rodzicami.  Zabawie Andrzejkowej towarzyszyły występy Dziecięcego Zespołu Tanecznego działającego przy GOK – u w Chorkówce. Impreza odbyła się w andrzejkowej scenerii – dekoracji wykonanej specjalnie na tę okazję Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach andrzejkowych, tańcach integracyjnych, nagradzane były nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce organizatora imprezy.

Czytaj więcej: Andrzejki w Ośrodku Kultury w Chorkówce

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Chorkówka

W Gminie Chorkówka 94 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzono w dniu 10 listopada 2012 r. w Kobylanach. Organizatorami uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kobylanach, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka oraz Szkoła Podstawowa w Kobylanach. Tegoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym. Mszę Św. koncelebrowaną odprawił ks. Michał Czelny w asyście ks. dr Wacława Sochy Proboszcza z Parafii  Zręcin, ks. Mariana Ruszały Proboszcza z Parafii Szczepańcowa, a także ks. Tadeusza Urbana Proboszcza z Parafii Kobylany. Po Mszy Św. delegacje reprezentujące Sejmik Województwa, Powiat, Gminę, Szkołę Podstawową w Kobylanach, organizacje działające w Kobylanach złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych w Kobylanach (obok kościoła). Druga część uroczystości miała miejsce w sali Domu Kultury w Kobylanach. Rys historyczny upamiętniający udział mieszkańców Kobylan w walkach o niepodległość 1914-1920 na podstawie historii pomnika wygłosił p. Sebastian Rogala – przew. Rady Gminy Chorkówka. Referat okolicznościowy związany ze świętem odzyskania przez Polskę Niepodległości przedstawiła p. Magdalena Stochla - nauczyciel SP Kobylany. Okolicznościowy montaż słowno – muzyczny zaprezentowali przybyłym gościom uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach pod kier. p. Aleksandry Zając i p. Magdaleny Kopacz, a pieśni patriotyczne uczestnicy imprezy mogli wysłuchać w wykonaniu orkiestry dętej, Zespołu Śpiewaczego z Kobylan, a także Zespołu Wokalnego „Vanilla Sky” ze Szczepańcowej. Obchodom tego doniosłego święta towarzyszyła orkiestra dęta OSP Iskrzynia pod batutą p. Wiesława Wojnara oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Leśniówki, Machnówki, Kobylan i Szczepańcowej, poczty sztandarowe ze szkół podstawowych i gimnazjów: ZS Chorkówka, ZSP Kopytowa, SP Zręcin, Gimnazjum Zręcin.

Czytaj więcej: Obchody Święta Niepodległości w Gminie Chorkówka

Spotkanie dotyczące realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013

W dniu 7 listopada 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce odbył się Program profilaktyczny - pogadanka pt.  „Szkodliwe skutki używania narkotyków i środków psychotropowych”, którą przeprowadził p. Roman Szydło – emerytowany inspektor Policji. W swojej prelekcji wskazał problem używania narkotyków i środków odurzających. Omówił szczegółowo podstawowe zagadnienia związane z nazwą „narkotyk”, „narkomania”, „uzależnienia”, negatywny wpływ narkotyków na człowieka w aspekcie psychicznym, zdrowotnym i społecznym. Młodzież czynnie włączała się w prowadzoną pogadankę, zadając pytania na nurtujące ją tematy.

Czytaj więcej: Spotkanie dotyczące realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013

Eliminacje Gminne VI Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej

W dniu 18 października 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce odbył się Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, a także upowszechnianie najbardziej wartościowych pieśni o tematyce patriotycznej, a także promocja uzdolnionej młodzieży. W Konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 6 : ZS Chorkówka, SP Kobylany, ZSP Kopytowa, ZS Świerzowa P.,SP Zręcin, SP Żeglce, szkół gimnazjalnych z następujących miejscowości: ZSP Kopytowa – Gimnazjum, Gimnazjum w Świerzowej P., Gimnazjum w Zręcinie.

Czytaj więcej: Eliminacje Gminne VI Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej

III Powiatowy Dzień Papieski w Zręcinie

Powiat Krośnieński pamięta i od trzech lat inicjuje obchody Dnia Papieskiego wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chorkówce, Forum Inicjatyw Społecznych ze Zręcina i Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie.
W tym roku uroczystość odbyła się 14 października w kościele parafialnym w Zręcinie. W liście do wiernych z okazji Dnia Papieskiego zachęcano aby modlić się o świętość polskich małżeństw i rodzin.
Druga część spotkania, z udziałem zaproszonych gości - przedstawicieli władz powiatu, gminy Chorkówka, radnych, mieszkańców i młodzieży oraz pocztów sztandarowych OSP Zręcin, Gimnazjum ze Zręcina i ZSP – Gimnazjum z Kopytowej, przebiegła w atmosferze radości i śpiewu.
Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego o Bł. Janie Pawle II. Na konkurs, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wpłynęło blisko 30 prac. Jury wybrało 9 najlepszych. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wręczali wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek, wicestarosta Andrzej Guzik i wójt gminy Chorkówka Andrzej Koniecki.

Czytaj więcej: III Powiatowy Dzień Papieski w Zręcinie

 • Zespół Śpiewaczy Nadzieja
 • Zespół Taneczny „DAY STARS”
 • Młodzieżowy Zespół Taneczny Omega
 • Kapela Ludowa „Ropiorze”
 • Zespół Wokalny VANILLA SKY
 • Zespół Śpiewaczy Bobrzanie
 • Zespół Pieśni i Tańca Bobrzanie
 • Zespół Śpiewaczy Seniorzy
 • Zespół Śpiewaczy Jutrzenka
 • Zespół Śpiewaczy Chorkowianie
 • Kapela Ludowa BOBRZANIE
 • Kapela 50 plus
 • Zespół Taneczny VENUS
Previous Next

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz

Grudzień 2021
PWŚCPtSN
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.